Zbiory zabezpieczone (Akcesja) 1/6
(ok. 8111 sygn. w ok. 8600 jed.).

Na zbiór ten składają się materiały rękopiśmienne pozyskane w okresie 1945-1999, głównie w drodze tzw. koncentracji poniemieckiej, następnie darowizny (głównie spuścizny), kolekcje rękopisów przekazane przez inne biblioteki i instytucje oraz manuskrypty zakupione od osób prywatnych.
Większe kolekcje (wg miejscowości)
Mniejsze kolekcje
Archiwa rodzinne (wg nazwisk)
Archiwa stowarzyszeń (wg miejscowości)
Spuścizny i fragmenty spuścizn (wg nazwisk)

Załączniki:

Wykaz skrótow tytułów i serii wydawniczych
Wykaz skrótow
Bibliografia


Informator o zbiorach Oddziału Rękopisów opracował Lesław Spychała.